مواد معدني

admin 30 می 2014 مقالات , 1,473
مواد معدني تركيبات معدني تركيباتي هستند كه شامل هر دو عناصر كربن و هيدروژن نباشد. به عبارت ديگر تركيباتي كه آلي نباشند در گروه تركيبات معدني دسته بندي مي شوند. شيمي معدني شاخه بزرگي از علم شيمي است كه بطور كلي شامل بررسي، تحليل و تفسير نظريه‌هاي خواص و واكنشهاي تمام عناصر و تركيبات آنها بجز هيدروكربن ها و اغلب مشتقات آنها است.   اسيد بر اساس تعريف ، برونشتد – لوري ، اسيد ماده اي است كه يك پروتون...

مواد آلي

مواد آلي امروزه به موادي مواد آلي مي‌گويند كه از دو عنصر كربن وهيدروژن تشكيل شده باشد. ساختار بسياري از مواد آلي از چهار وجهي مشتق مي‌شود. فراواني آنها به اين دليل است كه در مواد آلي ساده، بيشترين ظرفيت كربن و همچون بيشتر عناصر ديگري (به استثناي هيدروژن) كه معمولاً به كربن پيوند مي‌شوند، چهار است.   هيدروكربن هاي ساده تركيباتي هستند كه فقط از H , C درست شده‌اند و به همين دليل ، هيدروكربن شده‌اند. آنها با...

MSDS چیست

برگه های اطلاعات ایمنی اطلاعات مفیدی را فراهم می‌کند تهيه MSDS براي همه مواد شيميايي خطرناك موجود در آزمايشگاه برای استفاده تمام افرادی که با اين مواد سر وكار دارند الزامی می‌باشد. در صورت لزوم اطلاعات اين مواد بايد به روز شود. برگه اطلاعات ایمنی مواد (MSDS) اطلاعات پایه در باره مواد یا فراورده های شیمیایی فراهم می‌کند همچنین دارای اطلاعاتی پیرامون خصوصیات، پتانسیل آسیب‌زایی مواد، نحوه استفاده ایمن و چگونگی برخورد در مواقع اضطراری می‌باشد.   به طور كلي...