جزای تشکیل دهنده سیمان

admin 16 آگوست 2014 Cement and Concrete , 1,824

جزای تشکیل دهنده سیمان
•    مصالح آهکی (حدود ۶۰٪ الی ۶۷٪)
•    رس (حدود ۳٪ الی ۷٪)
•    سیلیس (۱۷٪ الی ۲۷٪)
•    اکسیدهای معدنی[۱]
•    اکسید آهن (۰/۵٪ الی ۶٪)Fe۲O۳
•    اکسید سدیم (۰/۲٪ الی ۱/۳٪)Na۲O
•    اکسید منیزیم (۰/۱٪ الی ۴/۵٪)MnO
•    اکسید پتاسیم (۰/۲٪ الی ۱/۳٪)K۲O
•    اکسید آلومینیوم (۳٪ الی ۸٪)Al۲O۳
•    روشهای ساخت سیمان
•    روش تر
•    روش نیمه تر
•    روش نیمه خشک
•    روش خشک[۳]
•    شیمی ترکیبات سیمان

 

مواد خام تشکیل دهنده سیمان اساسا از اکسیدهای کلسیم و سیلیسیم و آهن تشکیل شده‌است. این مواد در کوره با هم ترکیب شده و غیر از مقداری آهک آزاد باقی مانده، که فرصت کافی برای فعل و انفعال نداشته‌است، ترکیبات شیمیایی جدید و پایداری نتیجه می‌شوند. در هنگام خنک کردن مصالح، براساس سرعت خنک کردن، مواد به صورت بلوری و بی شکل ظاهر می‌گردند. دانه‌های بی شکل که اکثرا شیشه‌ای هستند و دانه‌های بلوری شده، درحالی که یک فرمول شیمیایی دارند، دارای خواص متفاوتی هستند. برای سیمان معمولی، درصد ترکیبات حاصل از فعل و انفعالات فوق با داشتن درصد اکسیدهای موجود در کلینکر و با فرض اینکه کریستاله شدن کامل انجام پذیرفته باشد قابل محاسبه‌است.[۴] چهارترکیب اصلی سیمان عبارتند از:تری کلسیم سیلیکات، دی کلسیم سیلیکات، تری کلسیم آلومینات، تترا کلسیم آلومینو فریت؛ که به ترتیب با علائم اختصاری
•    به صورت

•    C۴AF C۳A C۲S C۳S
•    نامیده می‌شوند.