مواد پليمري

admin 16 آگوست 2014 Paint and Resin , 1,505

مواد پليمري

پليمر يا بسپار ، مولكول بسيار بزرگي است كه از بهم پيوستن مولكولهاي كوچك كه مونومر يا تكپار ناميده مي‌شوند، بوجود مي‌آيد. پليمرها بطور عمده شامل عناصر كربن ، هيدروژن ، گوگرد ، فسفر و …هستند و با تغيير اندازه مولكول ويژگيهاي پليمر هم تغيير مي‌كند. نقطه ذوب ، استحكام و خصوصيات فيزيكي ديگر پليمر ، تابع اندازه و ابعاد مولكول (طول زنجير) مي‌باشد.

 

ترموپلاستيك
به پليمرهايي گفته مي‌شود كه با افزايش دما بدون تغيير شيميايي ذوب مي‌شوند. اين پليمرها را مي‌توان به دفعات ذوب و دوباره جامد نمود.چنين پليمرهايي در حالت مذاب مانند مايعات جاري مي‌شوند و از اين لحاظ با پليمرهاي داراي اتصالات عرضي متمايزند.
پلي اتيلن سبك خطي
پلي اتيلن سبك فيلم
پلي اتيلن سنگين
پلي ونيل كلرايد
پلي پروپيلن
پلي استايرين انبساطي
پلي استايرين معمولي
پلي استايرين مقاوم
پلي اتيلن ترفتالات (گريد بطري
پلي اتيلن ترفتالات (گريد الياف(
پلي كربنات
نايلون ۶

ترموستينگ
به پليمرهايي گفته مي‌شود كه در اثر اعمال حرارت در آنها پيوندهاي عرضي با واكنش‌هاي شيميايي ايجاد مي‌شود و در نتيجه وزن مولكولي متوسط آنها بالا رفته و به حالت يكپارچه صلب درمي‌آيند.
اپوكسي رزين
پلي يوروتان

الاستومر
الاستومر پليمري است كه قابليت ارتجاعي زيادي دارد. نام الاستومر از دو قسمت «الاستو» (برگرفته از «الاستيك» و به معناي ارتجاعي) و «مر» (برگرفته از «پليمر») تشكيل شده‌است.
اكريلونيتريل بوتادين استايرين (ABS)
لاستيك استايرن بوتادي ان كوپليمر
پلي بوتادي ان
نيتريل بوتادي ان رابر
فيبر مصنوعي
فيبرهاي مصنوعي يا به عبارتي فيبر ساخته شده توسط انسان به وسيله فشار ) معمولاً در داخل اكستروژن ) در داخل مجاري كه اسپينرتز ناميده مي شوند شكل مي گيرند.