با فرا رسیدن نوروز باستانی ، یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید جم رها شیمی از ۱۷ فروردین در خدمت شما عزیزان خواهد بود . نوروز بر همه ایرانیان پاک پندار،راست گفتار،نیک کردار خجسته باد ..

admin ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ Agriculture , 334

.