دارو

دارو غذا نیست ولی اگر به حد درمانی مصرف شود سم هم نیست. این ساده ترین و در عین حال علمی ترین تعریفی است که از دارو شده است. هر دارو مانند هر ابزار یا وسیله یی دارای خصوصیاتی است که در اینجا مهمترین آنها به زبانی ساده شرح داده می شود:   نام دارو: هر دارو دارای یک نام عمومی (ژنریک) است که هر کارخانه ی داروسازی این نام ژنریک را با یک نام اختصاصی (تجارتی) به بازار عرضه...

تاریخ داروسازی ایران

طب ایران باستان دارای مقامی ارزنده می باشد و تا ۷۰۰سال قبل از میلاد مسیح از ورود طب یونانی به ایران اثری دیده نمی شد اما در اثر فتوحات ایرانیان علاوه بر طب ایرانیان از طب سایر اقوام نیز استفاده شد.در میان صفحات تاریخ ایران باستان دیده می شود که مکتب زرتشت یا مزدیسنا خیلی پیش تر از مکاتب طبی یونان در عالم وجود داشته است و از زمانی که زرتشت شروع به درمان بیماران کرد، از اطراف و اکناف...