بیهوش کننده ها

admin 15 فوریه 2016 مقالات , 1,685
نظریات متعددی برای بیان نحوه عملکرد بیهوش کننده های عمومی ارائه شده است چرا که عملکرد آنها را نمی‌توان با یک نظریه واحد توضیح داد. در واقع این نظریات تنها آثار ایجاد شده با این بیهوش کننده ها را توصیف می‌کنند، بدون شرح اینکه چگونه این آثار ایجاد می‌گردند. به سبب اینکه ساختمان شیمیایی، خواص فیزیکوشیمیایی و آثار فارماکولوژیک این ترکیبات بسیار متفاوت است، پذیرفته شده است که آنها به طور غیر انتخابی سیستم اعصاب مرکزی را از طریق یک...

هشدارها و علائم ایمنی

admin 7 جولای 2014 مقالات , 1,851
هشدارها و علائم ایمنی­­­­­ برای اینکه بتوانیم در برخورد با مواد خطرناک، بخوبی از برچسب های ایمنی الصاق شده بر روی آنها استفاده کنیم باید با مفهوم شکل ها و حروف نشان داده شده در جدولهای زیر آشنا باشیم:   اختصارات مربوط به انواع خطرات(R-Phrases) در حال حاضر در بسياري از کشورها اطلاعات مربوط به مواد شيميايي حاوي کد هاي مشخص کننده خطرات مواد (R Phrases) مانند R23 ، R45و غيره هستند. معاني اين کدها در زير آمده است. R1...

مواد معدني

admin 30 می 2014 مقالات , 1,631
مواد معدني تركيبات معدني تركيباتي هستند كه شامل هر دو عناصر كربن و هيدروژن نباشد. به عبارت ديگر تركيباتي كه آلي نباشند در گروه تركيبات معدني دسته بندي مي شوند. شيمي معدني شاخه بزرگي از علم شيمي است كه بطور كلي شامل بررسي، تحليل و تفسير نظريه‌هاي خواص و واكنشهاي تمام عناصر و تركيبات آنها بجز هيدروكربن ها و اغلب مشتقات آنها است.   اسيد بر اساس تعريف ، برونشتد – لوري ، اسيد ماده اي است كه يك پروتون...

مواد آلي

مواد آلي امروزه به موادي مواد آلي مي‌گويند كه از دو عنصر كربن وهيدروژن تشكيل شده باشد. ساختار بسياري از مواد آلي از چهار وجهي مشتق مي‌شود. فراواني آنها به اين دليل است كه در مواد آلي ساده، بيشترين ظرفيت كربن و همچون بيشتر عناصر ديگري (به استثناي هيدروژن) كه معمولاً به كربن پيوند مي‌شوند، چهار است.   هيدروكربن هاي ساده تركيباتي هستند كه فقط از H , C درست شده‌اند و به همين دليل ، هيدروكربن شده‌اند. آنها با...

MSDS چیست

برگه های اطلاعات ایمنی اطلاعات مفیدی را فراهم می‌کند تهيه MSDS براي همه مواد شيميايي خطرناك موجود در آزمايشگاه برای استفاده تمام افرادی که با اين مواد سر وكار دارند الزامی می‌باشد. در صورت لزوم اطلاعات اين مواد بايد به روز شود. برگه اطلاعات ایمنی مواد (MSDS) اطلاعات پایه در باره مواد یا فراورده های شیمیایی فراهم می‌کند همچنین دارای اطلاعاتی پیرامون خصوصیات، پتانسیل آسیب‌زایی مواد، نحوه استفاده ایمن و چگونگی برخورد در مواقع اضطراری می‌باشد.   به طور كلي...