آشنايي با رنگ

admin 16 آگوست 2014 Paint and Resin , 1,430
آشنايي با رنگ رنگ بطور كلي از دو جزء اصلي ساخته شده است : الف- مواد غير فرار ب- مواد فرار مواد فرار رنگ را عمدتا”حلالها تشكيل ميدهند كه پس از تشكيل فيلم رنگ از آن خارج ميشوند. مقصود از فيلم رنگ لايه باقيمانده چسبنده غير قابل تبديلي است كه بر روي سطح باقي مي ماند. مواد غير فرار عبارتند از :مواد فيلم ساز ،رزين، نرم كننده ها، مواد افزودني و مواد رنگي كه مجموع اين مواد لاك ترانسپارنت (مواد...

مواد پليمري

مواد پليمري پليمر يا بسپار ، مولكول بسيار بزرگي است كه از بهم پيوستن مولكولهاي كوچك كه مونومر يا تكپار ناميده مي‌شوند، بوجود مي‌آيد. پليمرها بطور عمده شامل عناصر كربن ، هيدروژن ، گوگرد ، فسفر و …هستند و با تغيير اندازه مولكول ويژگيهاي پليمر هم تغيير مي‌كند. نقطه ذوب ، استحكام و خصوصيات فيزيكي ديگر پليمر ، تابع اندازه و ابعاد مولكول (طول زنجير) مي‌باشد.   ترموپلاستيك به پليمرهايي گفته مي‌شود كه با افزايش دما بدون تغيير شيميايي ذوب...