فستوکسین

admin 16 آگوست 2014 Agriculture , 1,902
فستوکسین(phostoxin) اين ماده كه اخيرا” توزيع و عرضه آن در بازار ايران ممنوع اعلام گرديده بعلت استفاده غير معمول كه بنابر اعلام اورژانس كشور درصد قابل توجهي از خودكشي مردم در استفاده از اين قرصها صورت ميگيرد ماده اي است بنام  هیدروژن فسفید و یا فسفین(PH3) كه بصورت گازي فوق العاده سمی و قابل احتراق .    ولی با وجود طبیعت خطرناکی که دارد تولید آن بشکل قرصهای فستوکسین استفاده از آن را بعنوان فومیگان مقدور می‌سازد. فومیگانها حشره کش‌هائیهستند...