خطرات سیمان وراهکارهای کنترل آن

admin 16 آگوست 2014 Cement and Concrete , 2,078
مقدمه مقاله حاضر نکاتی کلی درمورد خطرات استفاده از سیمان را  ذکر وتوصیه های لازم جهت استفاده صحیح همراه با رعایت نکات ایمنی را در بخش های ذیل تشریح می نماید •    اثرات سیمان بر سلامتی •    تماس سیمان با پوست •    حساسیت آلرژیک پوست نسبت به سیمان •    تماس سیمان با چشم •    تنفس گرد وغبار سیمان •    راهکارهای کنترلی •    وسایل حفاظت فردی •    روش عملی کار باسیمان •    بهداشت •    آموزش •    کمک های اولیه   ۲-خطرات...