پوست و برخي داروهاي پوستي

admin ۱۶ تیر ۱۳۹۳ makeup and Hygiene , 426
پوست با دارا بودن سطح متوسطي حدود ٢ متر مربع (٢.٥يارد مربع) ، يکي از بزرگترين اعضا بدن است . پوست يک سد محافظتي بين محيط جهان اطراف با عضلات ، اعضاي داخلي و عروق خوني و اعصاب بدن تشکيل مي دهد . مو و ناخنها از پوست منشا گرفته ويک حفاظت اضافي ايجاد مي کنند . ظاهر پوست به طور گسترده ای تغيير مي کند . که اين تغيير نه تنها به دليل عواملي همچون افزايش سن بوده ،...